the-wound-types-and-their-identificationHaavat ovat ihon tai limakalvon vaurioita, joihin voi liittyä myös syvempien kudosten tai sisäelinten vaurioita. Ne eroavat toisistaan syntytavan ja sijainnin perusteella. Tyypillisin haava on jonkin ulkoisen tekijän aiheuttama ihovaurio, jossa ihon muita kudoksia suojaava kerros rikkoutuu. Myös limakalvoille voi syntyä haavoja.

Lievät ruhjeet sekä pienet haavat, jotka rikkovat ainoastaan ihon pinnallisen kerroksen, ovat osa arkipäiväistä elämää ja ne voidaan hoitaa yleensä kotikonstein. Sen sijaan syvemmät haavat saattavat vahingoittaa ihonalaisia syviä kudoksia ja aiheuttaa vakaviakin ongelmia, ellei niitä hoideta asianmukaisesti. Syviä haavoja tulee aina käydä näyttämässä lääkärissä tai ensiavussa. Haavojen hoidossa tulee ottaa huomioon myös se, että erilaiset haavat vaativat erilaista hoitoa. Esimerkiksi huonon verenkierron aiheuttama haava edellyttää erityyppisiä hoitotoimia kuin tapaturmaisen haavan hoito.

Haavat voidaan luokitella syntytapansa mukaan kuuteen luokkaan ja jokaisen luokan haavat edellyttävät omanlaisiaan hoitotoimia. Lääketieteessä haavat luokitellaan seuraaviin tyyppeihin:

  • Naarmu tai pintahaava syntyy useimmiten raapaisun tai kaatumisen seurauksena. Hiussuonien rikkoutuminen aiheuttaa sen, että haavasta tihkuu verta ja kudosnestettä. Raapaisu tai kaatuminen voi vahingoittaa ihoa laajalta alueelta.
  • Viiltohaavan tunnistaa siitä, että sen reunat ovat siistit. Sen aiheuttajana on yleensä jokin terävä esine. Aiheuttajastaan riippuen viiltohaava voi olla pinnallinen tai syvä. Syvä viiltohaava ulottuu ihonalaiseen kudokseen ja se voi vahingoittaa muun muassa lihaksia ja hermoja. Lisäksi se aiheuttaa usein runsaan verenvuodon.
  • Pistohaava aiheutuu silloin, kun jokin terävä esine puhkaisee ihon. Piston synnyttämän haavan aiheuttama verenvuoto saattaa olla vähäistä, mikä johtuu siitä, että iho usein sulkeutuu haavan ympärillä. Sen sijaan pistohaavan aiheuttamat vauriot kudoksen sisällä saattavat olla erittäin vakavia. Esimerkiksi vain vähäisen ihovaurion aiheuttanut pistohaava voi olla jopa hengenvaarallinen jos se on kaulan, rintakehän tai vatsan alueella.
  • Ruhjehaavan tunnistaa repaleisista reunoista ja sen aiheuttaa yleensä jokin tylppä esine. Ruhjehaavan ulkoinen verenvuoto voi olla haavan sijaintipaikasta riippuen joko niukkaa tai runsasta. Pistohaavan tavoin ruhjehaavakin voi aiheuttaa runsaan verenvuodon kudoksen sisällä.
  • Ampumahaava on erittäin vakava haava. Yleensä luodin sisäänmenoaukko on pieni, mutta sen ulostuloaukko saattaa olla hyvinkin suuri. Luodin aiheuttama näkyvä vaurio voi vaikuttaa pieneltä, mutta paineen aiheuttama sisäinen vamma voi olla hengenvaarallinen.
  • Puremahaava syntyy nimensä mukaisesta eläimen tai ihmisen puremasta. Sen tulehdusriski on hyvin suuri, minkä takia se edellyttää aina lääkärikäyntiä ja usein myös jäykkäkouristusrokotteen uusimista.